#MEKST2016 // PROMO

#MEKST2015 // AFTERMOVIE

#MEKST2015 // Svečano otvaranje

#MEKST2015 // PROMO VIDEO

Ko smo mi // FORTUNS.net

Udruženje Fortuns,

Ovde smo da pokrenemo novu priču, našu priču, za koju verujemo da će postati i Vaša priča. Mi smo nevladino, neprofitno udruženje koje je osnovano na neodređeno vreme sa mnogobrojnim ciljevima kroz koje imamo ideju da promovišemo našu zemlju u najboljem svetlu. Udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti studentskog i omladinskog aktivizma, unapređenja lokalne zajednice, podizanja svesti o društvenoj i ekološkoj odgovornosti, razvoju turizma, edukaciji, razvoju privrede, poljoprivrede i šumarstva. Čini se mnogo posla za uraditi zar ne? Ne može biti mnogo kada se okupe mladi i vredni ljudi puni entuzijazma i sa mnoštvom ideja kako pomoći da svet bude bolje mesto za sve nas.

Spremni smo da svaku inovativnu ideju razmotrimo i ukoliko mogućnosti nalažu i da je realizujemo. Naša želja je da sa Fortunsom naša zemlja sve više napreduje i postane deo novih modernih trendova i tako se priključi već uspešnim evropskim zemljama sa visokim standardom.

# Promocija turizma

Ideja je da se iskoriste svi potencijali koje Srbija ima. Od unapređenja već postojećih turističkih mesta do razvoja i promovisanja onih koja su još uvek neotkrivena ili neopravdano zapostavljena, a mogu da privuku pažnju domaćih i inostranih gostiju.

# Uspostavljanje novih veza

Fortuns je zainteresovan za saradnju i sklapanje novih partnerskih veza na konkretnim projektima kroz državne i nedržavne institucije. Svaki pojedinac, grupa ili organizacija su dobrodošli da razvijamo ideje i ostvarimo ciljeve koji su od zajedničkog interesa.

# Organizovanje događaja

Pored svega već spomenutog naša želja je da organizujemo događaje multivrsnog karaktera kada god se za to ukaže prilika. Maksimalno profesionalno, odlučno i odgovorno naša pažnja će biti usmerena da se što veći broj manifestacija, seminara, koncerata i edukativnih predavanja održava u svim gradovima širom zemlje.

CILJEVI // OSTVARIVANJE CILJEVA

Ciljevi Fortuns organizacije kojima će biti posvećena pažnja: unapređenje lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine i Srbije, društvena i ekološka odgovornost, organizovanje raznolikih događaja, promovisanje turističkih vrednosti Srbije, studentski i omladinski aktivizam, podsticanje razvoja multikulturalnosti u svim segmentima društvenog života, kao i širenje znanja o njemu, zaštita i unapređenje ljudskih prava, uspostavljanje novih veza i partnerstva u realizaciji konkretnih projekata kroz državne i nedržavne institucije, aktivno učešće u pisanju projekata Evropske unije i drugih organizacija.

"Ne možemo promeniti smer vetra ali možemo namestiti svoja jedra tako da uvek dođemo do željenog odredišta."

# Neformalna edukacija, promocije, organizovanje javnih manifestacija i događaja
# Izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija u svim oblastima koje afirmišu pozitivne životne aktivnosti
# Učestvovanje u organizovanju slobodnog vremena mladih kroz edukativne i volonterske aktivnosti
# Organizovanje seminara, konferencija, skupova tribina, putovanja, izložbi, koncerata
# Praćenje, pomaganje i unapređenje stručnog i naučno-istraživačkog rada svojih članova, izrada i realizacija projekata, elaborata i studija
# Uspostavljanje i vođenje web prezentacija radi prezentovanja aktivnosti udruženja