III Međunarodni kongres studenata turizma i hotelijerstva - #MEKST2016
NOVI SAD 25-27. novembar 2016.

Projekat III Međunarodni kongres studenata turizma i hotelijerstva predstavlja veliki poduhvat integracije mladih iz regiona, širenje duha tolerancije i predstavljanje Novog Sada kao grada mladih, kandidata za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine kao i kandidata za Evropsku omladinsku prestonicu 2019. godine. Planirane aktivnosti imaju za cilj kreiranje platforme mladih iz regiona, pretežno studentske populacije, koje će uticati na povećanje mobilnosti u regionu.

Poseban uticaj projekta, nakon njegovog završetka, će se ogledati u novoformiranim kontaktima i definisanju kalendara budućih okupljanja u regionu sa ciljem omasovljenja broja učesnika iz različitih kulturnih sredina.

Socio – kulturni efekti održavanja Kongresa se ogledaju kroz edukaciju mladih ljudi i podizanju nivoa svesti o važnosti turizma kao faktora stabilnosti i dobre međunarodne saradnje. Ovaj događaj predstavlja jedinstvenu priliku u gradu kada se okupljaju studenti iz svih krajeva Balkana i kroz edukativne i kulturno – zabavne programe grade dobre prekogranične odnose. Održavanje ovakve turističke manifestacije povezuje se sa idejom o daljem razvoju regionalne saradnje i unapređivanje i poboljšanje odnosa među zemljama bivše Jugoslavije.

Pored toga što obuhvata učešće svih fakulteta za turizam i hotelijerstvo iz regiona, Kongres pretenduje da ove godine poprimi širi međunarodni karakter time što će obuhvatiti fakultete iz zemalja EU. Naime, ove godine su svoje učešće i posetu Novom Sadu najavili fakulteti iz Francuske (Nica), Italije (Rimini, Trst), Bugarske (Sofija). Srbija kao domaćin na ovom međunarodnom događaju jača imidž dobrog komšije proevropske orjentacije i potvrđuje ga na delu. Organizovanje projekata na teritoriji Srbije koji okuplja mlade ljude, studente i omogućavaju im druženje, zabavu i edukaciju na jednom mestu, nudi veliku mogućnost za turističku prezentaciju naše zemlje. Ovakve manifestacije takođe pružaju mogućnost stranim studentima da upoznaju jednu novu Srbiju – modernu, lepu, ekološku i naravno Srbiju koja je otvorena ka svetu. S obzirom na to da su za Srbiju kao turističku destinaciju emitivna tržišta okolnih zemalja veoma bitna, a da su posetioci našeg događaja upravo mladi ljudi iz tih zemalja, dobra organizacija projekta sa kojeg će učesnici poneti nezaboravna iskustva odličan je vid promocije, jer su upravo mladi ljudi najbolji ambasadori i promoteri turističkih potencijala naše zemlje.


Projekat III Međunarodni kongres studenata turizma i hotelijerstva se sastoji od četiri segmenta aktivnosti:

1. Edukativni deo se odnosi na organizaciju konferencije koja će biti održana na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu, u najvećem amfiteatru (300 sedećih mesta). Cilj konferencije jeste da mladi i studenti dobiju znanje iz sfere ekonomije, marketinga, primenjenog menadžmenta u turizmu od strane dokazanih predavača i preduzetnika, kao i profesionalno umrežavanje mladih. Teme ovogodišnjeg kongresa su:

1. Social media marketing u turizmu;
2. Festivalski turizam kao pokretač razvoja lokalne privrede i ekonomije;
3. Novi koncepti u upravljanju hotelima.


Predstavnici udruženja „Fortuns“ (u nastavku organizator) su studenti turizma na postdiplomskim studijama koji na ovaj način žele da povežu studente iste ili slične oblasti istraživanja iz zemlje i regiona, te da doprinesu razmeni ideja i iskustava i potencijalnom umrežavanju i poslovanju u ovoj oblasti.

2. Informativni deo se odnosi na upoznavanje učesnika projekta sa kulturno – istorijskim nasleđem Novog Sada kroz organizovani obilazak užeg i šireg gradskog jezgra uz pratnju turističkih vodiča, kao i interaktivno razgledanje grada vožnjom sa turističkim autobusom.

3. Festivalski deo aktivnosti će biti realizovane kroz organizaciju koncerata i zabave u nekom od novosadskih klubova, gde će nastupiti neko od najaktuelnijih bendova.

4. Humanitarni aspekt projekta odnosi se na organizovano prikuljanje pomoći (garderoba, pribor za pisanje i crtanje, slatkiši...) koje će se predati Domu za ometene u razvoju u Veterniku.Ciljna grupa i učesnici

Primarnu ciljnu grupu čine studenti i mladi sa prostora Balkana, dok sekundarna grupa obuhvata mlade iz svih delova sveta koji mogu uzeti učešće u ovom projektu. Prošle godine na kongresu je bilo preko 700 studenata iz zemlje i inostrantva, te ove godine želimo da dostignemo cifru preko 1000 studenata koji će prisustvovati događaju. Kroz edukaciju, druženje i zabavu, ovaj kongres gradi mrežu studenata, koji će u bližoj budućnosti stečena prijateljstva proširiti i na međusobnu profesionalnu saradnju. Organizacioni tim ovog događaja će sa druge strane iskoristiti prisustvo stranih predavača od kojih će mnogi po prvi put doći u Srbiju i na najbolji mogući način prezentovati im potencijale turističke privrede, ali i obrazovanja u našoj zemlji, te ćemo računati na njih kao buduće ambasodore Novog Sada i Srbije u svetu. Ovaj projekat je funkcija sticanja novih znanja, veština i uspostavljanja međuregionalne i međunarodne saradnje visokoobrazovnih institucija strukovno opredeljenih u turizmu.

Pokrovitelji

0 0 0 0


Generalni sponzor

0


Zlatni sponzor

0


Srebrni sponzori

0 0


Partneri

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Medijski partneri

0 0 0 0 0 0 0 0 0